2020-03-13 23:25:03

Obavijest učenicima - priručnik za učenike (virtualni razredi: Microsoft Teams)

Priručnik daje učenicima osnovne podatke u vezi prijave i korištenja programa Microsoft Teams, koji se koristi za korištenje virtualnih učionica.

Program Microsoft Teams omogućuje rad u virtualnim učionicama.

Učenici mogu ući u svoj virtualni razred putem prijave na portal Office 365 (link: https://office365.skole.hr/).

U ovom priručniku je detaljno objašnjen postupak prijave s pripadajućim slikama.

 

 

 

 

 


Strojarska škola za industrijska i obrtnička zanimanja Rijeka