2020-07-03 10:28:38

PRIJAVNICA ZA IZRADBU I OBRANU ZAVRŠNOG RADA

Obrazac Prijavnice za izradbu i obranu završnog rada je u privitku.

Učenicima se preporučuje da ne dolaze u školu, već da obrazac ispune i skeniraju ili slikaju te  pošalju  elektroničkom poštom na adresu škole:

ured@ss-strojarskazaiiozanimanja-ri.skole.hr


Strojarska škola za industrijska i obrtnička zanimanja Rijeka