preskoči na sadržaj

Strojarska škola za industrijska i obrtnička zanimanja Rijeka

 > O školi  > natjecaji
Objavljeni natječaji

Školska godina 2018. / 2019.

NATJEČAJ za nastavnika STRUČNIH PREDMETA (strojarstvo)

otvoren od 7. rujna do 14. rujna 2018.

 

 

 

Školska godina 2017. / 2018.

PRIJAVA POTREBE ZAMJENA za HRVATSKI JEZIK

(otvoreno 22. veljače 2018.)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                                                              N  A  T  J  E  Č  A  J

1)DOMAR – LOŽAČ   - na puno određeno radno vrijeme na zamjenu  do povratka zaposlenika s bolovanja

Razina obrazovanja: IV/1 - SSS - elektrotehničke, tehničke ili strojarske struke

Opis poslova: kontrola rada centralnog grijanja, nadzor nad ispravnošću uređaja; briga o cjelokupnoj imovini, popravak kvarova manjeg opsega na vodovodnoj i električnoj instalaciji te centralnom grijanju; obavljanje manjih stolarskih, zidarskih, ličilačkih radova; nabava materijala za održavanje zgrade i dr.

Uz prijavu potrebno je priložiti životopis  i  preslike: domovnice; rodnog lista; osobne iskaznice; vozačke dozvole B kategorije; potvrde o stečenoj stručnoj spremi; uvjerenja o nekažnjavanju – ne starije od šest mjeseci; dokaza o radnom stažu (potvrdu HZMO) i potvrde o položenom stručnom ispitu.

Prijave na natječaj s traženom dokumentacijom podnose se neposredno ili poštom na adresu: STROJARSKA ŠKOLA ZA INDUSTRIJSKA I OBRTNIČKA ZANIMANJA, RIJEKA, JOŽE VLAHOVIĆA 10

O rezultatima natječaja kandidati će biti pravovremeno obaviješteni.

 Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 Potpunom se smatra prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

 Nepotpune i nepravodobne prijave neće se uzeti u razmatranje.

Natječaj   je   otvoren   od    20.02.2018.  –   28.02.2018.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Rijeka, 9. veljače - 16. veljače 2018. (otvoren)

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (NN broj 126/12, 152/14) Strojarska škola za industrijska i obrtnička zanimanja, Rijeka, Jože Vlahovića 10 , raspisuje

 

                                              N A T J E Č A J
                                              za obavljanje poslova:


1) PROFESOR/PROFESORICA STRUČNO-TEORIJSKIH PREDMETA STROJARSKE GRUPE 

- 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme

    od 22 sata nastave tjedno    

         


Uvjeti: Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 126/12 i 152/14) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN broj 1/96 i 80/99).

 

Na natječaj se mogu prijavit osobe oba spola.

Uz prijavu na natječaj kandidati prilažu preslike sljedećih dokumenata: dokaz o završenom obrazovanju, životopis, dokaz o hrvatskom državljanstvu.

Uz prijavu se dostavlja izvornik uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak

( ne starije od 3 mjeseca).
Rok za podnošenje prijave 8 (osam) dana od dana objave natječaja.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Prijave na natječaj s priloženim dokumentima o ispunjavanju uvjeta slati na adresu:
Strojarska škola za industrijska i obrtnička zanimanja, 51000 Rijeka, Jože Vlahovića 10, s naznakom „za natječaj“.

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Školska godina 2016./2017.

Rijeka, 09.lipanj 2017.g.

Natječaj

za izbor i imenovanje ravnatelja

/ravnateljice škole

Prijave na natječaj s navedenom dokumentacijom dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u zatvorenoj omotnici preporučenom poštom na adresu: Strojarska škola za industrijska i obrtnička zanimanja Rijeka, Jože Vlahovića 10, 51000 Rijeka, uz obveznu naznaku «za natječaj– ne otvarati».

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Tekst natječaja

 

 

NATJEČAJ

za radno mjesto Tajnika/ce škole

na određeno vrijeme do povratka radnice s neplaćenog dopusta

prijave se mogu podnijeti  od 22.03.2017. – 29.03.2017.


 

TR - prijava potrebe -hrvatski - zamjena za bolovanje   (24. 02. 2017.)Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (NN broj 126/12, 152/14) Strojarska škola za industrijska i obrtnička zanimanja, Rijeka, Jože Vlahovića 10 , raspisuje

 

                                              N A T J E Č A J
                                              za obavljanje poslova:
 

PROFESOR/PROFESORICA MATEMATIKE  - 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno       radno vrijeme od 16 sati nastave tjedno
PROFESOR/ICA STRUČNIH PREDMETA STROJARSKE GRUPE – 1 izvršitelj/ica na nepuno neodređeno vrijeme od 2 sata nastave stručnih predmeta tjedno
PROFESOR/ICA STRUČNIH PREDMETA ELEKTROTEHNIČKE  GRUPE – 1 izvršitelj/ica na nepuno određeno vrijeme od 4 sata nastave stručnih predmeta tjedno do dobivanja suglasnosti nadležnog ministarstva (najduže do 60 dana).


Uvjeti: Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 126/12 i 152/14) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN broj 1/96 i 80/99).

 Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Uz prijavu na natječaj kandidati prilažu preslike sljedećih dokumenata: dokaz o završenom obrazovanju, životopis, dokaz o hrvatskom državljanstvu.

Uz prijavu se dostavlja izvornik uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak

( ne starije od 6 mjeseci).
Rok za podnošenje prijave 8 (osam) dana od dana objave natječaja.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Prijave na natječaj s priloženim dokumentima o ispunjavanju uvjeta slati na adresu:
Strojarska škola za industrijska i obrtnička zanimanja, 51000 Rijeka, Jože Vlahovića 10, s naznakom „za natječaj“.

Natječaj je otvoren od 10.11.2016. – 17.11.2016. te je objavljen na mrežnim stranicama HZZZ-a u Rijeci i Strojarske škole.

__________________________________________________________________________________

NATJEČAJI za obavljanje poslova:

Profesor HRVATSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI - puno radno vrijeme, zamjena za bolovanje - NOVO!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spremačica

Matematika - zamjena za bolovanje

4 sata nastave elektrotehničke grupe predmeta
6 sati nastave njemackog jezika
16 sati nastave matematike
2 sata nastave strojarstva


Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (NN broj 126/12, 152/14) Strojarska škola za industrijska i obrtnička zanimanja, Rijeka, Jože Vlahovića 10, dana 01.07.2016. raspisuje

 

                                              N A T J E Č A J
                                              za obavljanje poslova:


1) PROFESOR/PROFESORICA STRUČNIH PREDMETA – PRAKTIČNA NASTAVA – 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme od 28 sati nastave tjedno

 2) PROFESOR/PROFESORICA STRUČNIH PREDMETA – PRAKTIČNA NASTAVA– 1 izvršitelj/ica na neodređeno nepuno radno vrijeme od 3 sata nastave tjedno

Uvjeti: Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 126/12 i 152/14) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN broj 1/96 i 80/99).

Na natječaj se mogu prijavit osobe oba spola.

Uz prijavu na natječaj kandidati prilažu preslike sljedećih dokumenata: dokaz o završenom obrazovanju, životopis, dokaz o hrvatskom državljanstvu.

Uz prijavu se dostavlja izvornik uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak

( ne starije od 8 dana).
Natječaj će se objaviti na webu Zavoda za zapošljavanje u Rijeci dana 01.07.2016., a rok za podnošenje prijave 8 (osam) dana od dana objave natječaja.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Prijave na natječaj s priloženim dokumentima o ispunjavanju uvjeta slati na adresu:
Strojarska škola za industrijska i obrtnička zanimanja, 51000 Rijeka, Jože Vlahovića 10, s naznakom „za natječaj“.

Tekst  natječaja će biti objavljen na web stranici škole s otvorenim rokom prijave od 01. do 08.07.2016.:

www.http://ss-strojarskazaiiozanimanja-ri.skole.hr

 


Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (NN broj 126/12, 152/14) Strojarska škola za industrijska i obrtnička zanimanja, Rijeka, Jože Vlahovića 10 , raspisuje

 

                                              N A T J E Č A J
                                              za obavljanje poslova:


1) PROFESOR/PROFESORICA STRUČNIH PREDMETA – PRAKTIČNA

    NASTAVA– 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme od 28 sati nastave tjedno

 

2) PROFESOR/PROFESORICA STRUČNIH PREDMETA – PRAKTIČNA

    NASTAVA– 1 izvršitelj/ica na neodređeno nepuno radno vrijeme od 3 sata nastave tjedno

 

3) PROFESOR/PROFESORICA STRUČNO TEORIJSKIH PREDMETA   

    ELEKTROTEHNIČKE GRUPE – 1 izvršitelj/ica na neodređeno nepuno radno

    vrijeme  od 6 sati nastave tjedno

   
Uvjeti: Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 126/12 i 152/14) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN broj 1/96 i 80/99).

Na natječaj se mogu prijavit osobe oba spola.

Uz prijavu na natječaj kandidati prilažu preslike sljedećih dokumenata: dokaz o završenom obrazovanju, životopis, dokaz o hrvatskom državljanstvu.

Uz prijavu se dostavlja izvornik uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ( ne starije od 8 dana).
Rok za podnošenje prijave 8 (osam) dana od dana objave natječaja.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Prijave na natječaj s priloženim dokumentima o ispunjavanju uvjeta slati na adresu:
Strojarska škola za industrijska i obrtnička zanimanja, 51000 Rijeka, Jože Vlahovića 10, s naznakom „za natječaj“.

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (NN broj 126/12, 152/14) Strojarska škola za industrijska i obrtnička zanimanja, Rijeka, Jože Vlahovića 10 , raspisuje


                                              N A T J E Č A J
                                              za obavljanje poslova:


1) PROFESOR/PROFESORICA STRUČNO-TEORIJSKIH PREDMETA  STROJARSKE GRUPE  - 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme od 20  sati nastave tjedno         

2) PROFESOR/PROFESORICA STRUČNIH PREDMETA PRAKTIČNA NASTAVA– 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme od 28 sati nastave tjedno

3) PROFESOR/PROFESORICA STRUČNIH PREDMETA PRAKTIČNA NASTAVA– 1 izvršitelj/ica na neodređeno nepuno radno vrijeme od 3 sata nastave tjedno    

4) PROFESOR/PROFESORICA STRUČNO TEORIJSKIH PREDMETA         ELEKTROTEHNIČKE GRUPE – 1 izvršitelj/ica na neodređeno nepuno      radno vrijeme  od 8 sati nastave tjedno

5) PROFESOR/PROFESORICA NJEMAČKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI  - 1 izvršitelj/ica na neodređeno nepuno radno vrijeme od 4 sata nastave tjedno

6) PROFESOR/ICA NJEMAČKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI – 1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme od 4 sata nastave tjedno za zamjenu za rodiljni   dopust

   
Uvjeti: Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 126/12 i 152/14) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN broj 1/96 i 80/99).

Na natječaj se mogu prijavit osobe oba spola.

Uz prijavu na natječaj kandidati prilažu preslike sljedećih dokumenata: dokaz o završenom obrazovanju, životopis, dokaz o hrvatskom državljanstvu.

Uz prijavu se dostavlja izvornik uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ( ne starije od 3 mjeseca).
Rok za podnošenje prijave 8 (osam) dana od dana objave natječaja.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Prijave na natječaj s priloženim dokumentima o ispunjavanju uvjeta slati na adresu:
Strojarska škola za industrijska i obrtnička zanimanja, 51000 Rijeka, Jože Vlahovića 10, s naznakom „za natječaj“.

 


Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
Oglasna ploča
Oglasna ploča - knjižnica
RASPORED ZVONA

UJUTRO:
1. sat - 8:00 -   8:45
2.         8:50 -   9:35
3.         9:40 - 10:25
4.        10:45 - 11:30
5.        11:35 - 12:20
6.        12:25 - 13:10
7.        13:15 - 13:55

POPODNE:
0 sat 13:10 - 13:55
1.      14:00 - 14:45
2.      14:50 - 15:35
3.      15:40 - 16:25
4.      16:45 - 17:25
5.      17:30 - 18:10
6.      18:15 - 18:55
7.      19:00 - 19:40

Kalendar
« Listopad 2018 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Prikazani događaji

Forum
Učitavanje RSS feeda je završilo s greškom: nema podataka
Korisni linkovi
Arhiva dokumenata
CMS za škole logo
Strojarska škola za industrijska i obrtnička zanimanja Rijeka / Jože Vlahovića 10, HR-51000 Rijeka / www.ss-strojarskazaiiozanimanja-ri.skole.hr / ured@ss-strojarskazaiiozanimanja-ri.skole.hr
preskoči na navigaciju