preskoči na sadržaj

Strojarska škola za industrijska i obrtnička zanimanja Rijeka

 

IZDAVANJE DUPLIKATA - uputa i obrazac molbe.docx

 

ŠKOLSKA GODINA 2020./2021.

Poziv za upis u nastavak obrazovanja u Strojarskoj skoli sk.g. 2021.-2022.docx

Prorac 2020.xls

BILJESKE I-XII 2020..doc

FINANCIJSKI IZVESTAJ ZA I. -XII. 20.xls

RASPORE IVANJE VISKA SREDSTAVA PO IZVJESTAJU ZA 2020..doc

odluka-FINANCIJSKO IZVJESCE ZA 2020.doc

ODLUKA - FINANCIJSKI PLAN 2021. i PROJEKCIJE 2022. i 2023..doc
OBRAZLOZENJE uz prijedlog plana za 2021., 2022., 2023..docx
PLAN NABAVE ZA 2021. - ODLUKA.doc
Plan nabave 2021.xls

Godisnje izvjesce o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2020.pdf

PRIJEDLOG II. REBALANSA ZUPANIJSKE RIZNICE 2020.- ODLUKA.doc

II. rebalans PGZ.xls

 II. REBALANS SKOLSKIH KURIKULUMA.xls

PRIJEDLOG II. REBALANSA VLASTITIH SREDSTAVA 2020.- ODLUKA.doc

Obrazlozenja vlastitih rashoda i vlastitih prihoda.xlsx

GODISNJI PLAN I PROGRAM 2020.-2021..docx

 KURIKUL 2020.-2021..docx

ŠKOLSKA GODINA 2019./2020.

Prorac I-XII 19.xls

Privitak 1 - Tablice-Obvezne biljeske uz Bilancu (00000003).xlsx

BILJESKE I-XII 2019..doc

Godisnje izvjesce za 2019..pdf

 Prilog 2 - Obrasci za izradu fin.plana 2020.-2022.xlsx

OBRAZLOZENJE FINANCIJSKOG PLANA 2020.docx

PLAN NABAVE ZA 2020. - ODLUKA.doc

ODLUKA - FINANCIJSKI PLAN 2020.doc

usvojeni II. PGZ rebalans 2019 - odluka.doc

usvojeni II. vlastiti rebalans 2019 - ODLUKA.doc

ODLUKA - izmjene i dopune GPP s planom nadoknade.doc

ODLUKA - izmjene kalendara rada donesenog u GPPR za sk.g. 2019.-2020..doc

Procedura zaprimanja, provjere i placanja e-racuna.docx

Procedura izdavanja putnih naloga.docx

Procedura upravljanja i raspolaganja nekretninama.docx

 Strategija upravljanja i raspolaganja nekretninama Strojarske skole.docx

Procedura blagajnickog poslovanja.docx

Skolski KURIKUL 2019.-2020.docx

GODISNJI PLAN I PROGRAM 2019.-2020.docx

ODLUKA O IZMJENAMA STATUTA - svibanj 2020..doc

PROCISCENI TEKST STATUTA- po suglasnosti osnivaca.doc

PRIJEDLOG I. REBALANSA ZUPANIJE 2020.- ODLUKA.doc

I. rebalans PGZ.docx

 prijedlog odluke - I. vlastiti rebalans.doc

 I. REBALANS VL. PRIHODA.docx

 I. REBALANS VLASTITIH RASHODA.docx

Plan nabave po I. rebalansu -prijedlog odluke.doc

Plan nabave po I. rebalansu u 2020..xls

I. REBALANS PGZ 2020. - odluka o usvajanju.doc
I. REBALANS VLASTITIH SREDSTAVA 2020. - odluka o usvajnju.doc
PLAN NABAVE - odluka o usvajanju po I. rebalansu 2020.doc

ODLUKA O RASPORE IVANJU VISKA SREDSTAVA PO POLUGODISNJEM IZVJESTAJU ZA 2020.doc
ODLUKA O USVAJANJU POLUGODISNJEG IZVJESTAJA ZA 2020.doc
FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA I.-VI.2020.xls

 POVJERENSTVO ZA KVALITETU - imenovanje 2020.docx

PRAVILNIK O NACINU ZAPOSLJAVANJA U SKOLI.docx

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Pravilnika o nacinu i postupku zaposljavanja u skoli
 ODLUKA-PRAVILNIK O KORISTENJU VLASTITIH PRIHODA.doc
PRAVILNIK O KORISTENJU VLASTITIH PRIHODA STROJARSKE SKOLE.docx

 

 

 

 

 

Šk. god. 2018./2019.

 Poziv za upis - nastavak obrazovanja na visu razinu kvalifikacije u sk.g. 2019.-2020..docx

ŠKOLSKI KURIKUL 2018./2019.

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM STROJARSKE ŠKOLE za šk. god. 2018./2019.

STATUT - po suglasnosti osnivaca (2019).doc 

FINANCIJSKI PLAN ZA 2019., PROJEKCIJA ZA 2020. I 2021.- prijedlog odluke.doc 

II. REBALANS VLASTITIH SREDSTAVA 2019.- prijedlog ODLUKA.doc

II. REBALANS ZUPANIJE 2019.- ODLUKA.doc
Pomakni gore Pomakni dolje Obriši dokument Izmjene_i_dopune_GPP_-_odluka.doc Izmjene i dopune GPP - odluka.doc 
Pomakni gore Pomakni dolje Obriši dokument OBAVIJEST_KANDIDATIMA_NATJECAJA.docx OBAVIJEST KANDIDATIMA NATJECAJA.docx 
Pomakni gore Pomakni dolje Obriši dokument Obrazlozenje_II._rebalansa_-_zupanijska_sredstva.xlsx Obrazlozenje II. rebalansa - zupanijska sredstva.xlsx 
Pomakni gore Pomakni dolje Obriši dokument Obrazlozenje_plana_19_i_projekcija_20-21.docx Obrazlozenje plana 19 i projekcija 20-21.docx 
Pomakni gore Pomakni dolje Obriši dokument Obrazlozenje_rebalansa__vlastitih_sredstva.xlsx Obrazlozenje rebalansa vlastitih sredstva.xlsx 
Pomakni gore Pomakni dolje Obriši dokument Plan_nabave_2018_nakon_I_I__rebalansa.xls Plan nabave 2018 nakon I I rebalansa.xls 
Pomakni gore Pomakni dolje Obriši dokument ODUKA_-_PLAN_NABAVE_PO_II._REBALANSU1.doc ODUKA - PLAN NABAVE PO II. REBALANSU1.doc 
Pomakni gore Pomakni dolje Obriši dokument Plan_nabave_2019.xls Plan nabave 2019.xls 
Pomakni gore Pomakni dolje Obriši dokument PLAN_NABAVE_ZA_2019._-_prijedlog_odluke.doc PLAN NABAVE ZA 2019. - prijedlog odluke.doc 
Pomakni gore Pomakni dolje Obriši dokument usvojeni_II._PGZ_rebalans_-_odluka.doc usvojeni II. PGZ rebalans - odluka.doc 
Pomakni gore Pomakni dolje Obriši dokument usvojeni_II._vlastiti_rebalans_-_ODLUKA.doc usvojeni II. vlastiti rebalans - ODLUKA.doc 
Pomakni gore
 Pomakni dolje 
Obriši dokument BILJESKE_I-XII_2018.docx BILJESKE I-XII 2018.docx 
Pomakni gore Pomakni dolje Obriši dokument Objedinjena_Excel_datoteka_proracunskih_obrazaca_za_2018._godinu_v_5.0.6.xlsx Objedinjena Excel datoteka proracunskih obrazaca za 2018. godinu v 5.0.6.xlsx 
Pomakni gore Obriši dokument Tablice-Obvezne_biljeske_uz_Bilancu.xlsx Tablice-Obvezne biljeske uz Bilancu.xlsx 
Pomakni gore Obriši dokument VODITELJ_SSD-a.docx VODITELJ SSD-a.docx
Pomakni gore Obriši dokument STATUT_-_po_suglasnosti_osnivaca_(2019).doc STATUT - po suglasnosti osnivaca (2019).doc 

I. REBALANS ZUPANIJE 2019.- ODLUKA.doc

 I. rebalans PGZ - obrazlozenje.xlsx

I. REBALANS VLASTITIH SREDSTAVA 2018.- ODLUKA.doc

I. rebalans - obrazlozenje svih prihoda i rashoda.xlsx

Plan nabave po I. rebalansu - odluka.doc

Plan nabave 2019. - nakon I. rebalansa.xls

ODLUKA O USVAJANJU POLUGODISNJEG IZVJESTAJA ZA 2018..doc 

 ODLUKA O USVAJANJU POLUGODISNJEG IZVJESTAJA ZA 2019..doc

ODLUKA O RASPORE IVANJU VISKA SREDSTAVA PO POLUGODISNJEM IZVJESTAJU ZA 2019..doc

Referentna stranica - polugodisnji 2019..xls

 FINANCIJSKO IZVJESCE I-VI 19.xls 

 

  • ŠKOLSKI ODBOR

POZIV NA 16. SJEDNICU ŠKOLSKOG ODBORA U PETAK 28.09.2018.
 ZAPISNIK 16. SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA - 28.09.2018..doc

 ZAPISNIK 17. SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA - 12.11.2018..doc 

POZIV na 18. sjednicu SO - 07.12.2018.docx 
ZAPISNIK 18. SJEDNICA - 07.12.2018.doc 

POZIV na 19. sjednicu SO - 28.12.2018.docx    
ZAPISNIK 19. SJEDNICA - 28.12.2018.doc  

POZIV na 20. sjednicu SO - 01.02.2019. docx
ZAPISNIK 20. SJEDNICA - 01.02.2019. do

POZIV na 21. sjednicu SO -27.02.2019..docx 

ZAPISNIK 21. SJEDNICA - 28.02.2019..doc

POZIV na 22. sjednicu SO -05.04.2019..docx

 ZAPISNIK 22. SJEDNICA - 05.04.2019..doc 

 PRAVILNIK O NACINU ZAPOSLJAVANJA U SKOLI.docx

 POZIV na 23. sjednicu SO -13.06.2019..docx 

ZAPISNIK 23. SJEDNICA - 13.06.2019..doc

Poslovnik o radu kolegijalnih tijela.docx

Pravilnik o naknadama za rad u obrazovanju odraslih.docx 

POZIV na 24. sjednicu SO - 09.07.2019..docx

ZAPISNIK 24. SJEDNICA - 09.07.2019..doc

POZIV na 25. sjednicu SO - 04.10.2019..docx

ZAPISNIK 25. SJEDNICA - 04.10.2019..doc

POZIV na 26. sjednicu SO - 04.12.2019..docx

 ZAPISNIK 26. SJEDNICA - 04.12.2019..doc

 POZIV na 27. sjednicu SO - 10.12.2019..docx

ZAPISNIK 27. SJEDNICA - 10.12.2019..doc

POZIV NA 28. SJEDNICU - 30.01.2020..docx

 ZAPISNIK 28. SJEDNICA - 30.01.2020..doc

 POZIV NA 29. SJEDNICU - 26.02.2020..docx

ZAPISNIK 29. SJEDNICA - 26.02.2020..doc

POZIV NA 30. SJEDNICU - 25.05.2020..docx

ZAPISNIK 30. SJEDNICA - 25.05.2020..doc

POZIV NA 31. SJEDNICU - 09.07.2020..docx

ZAPISNIK 31. e - SJEDNICA - 09.07.2020..doc

POZIV NA 32. SJEDNICU - 14.09.2020..docx

ZAPISNIK 32. e - SJEDNICA - 14.09.2020..doc
POZIV NA 33. SJEDNICU - 07.10.2020..docx

ZAPISNIK 33. e - SJEDNICA - 07.10.2020..doc
POZIV NA 34. SJEDNICU - 14.12.2020..docx

ZAPISNIK 34. e - SJEDNICE - 14.12.2020..doc
POZIV NA 35. SJEDNICU - 21.12.2020..docx

ZAPISNIK 35. e - SJEDNICE - 21.12.2020..doc

POZIV NA 36. SJEDNICU - 05.02.2021..docx

ZAPISNIK 36. SJEDNICA - 05.02.2021..doc

  • VIJEĆE RODITELJA

ZAPISNIK 2.Vijece roditelja 30.11.2018.-za web[8362].docx 
 

  • NASTAVNIČKO VIJEĆE

Zapisnik NV 15.11.2018 (003).docx
Zapisnik NV 22.11.2018 (003).docx
Zapisnik NV 27.11.2018.docx 

  • RAZNO

ODLUKA O POSTUPANJU S KNJIŽNIČNOM GRAĐOM NAKON REVIZIJE
FINANCIJSKO IZVJEŠĆE 2018. - odluka
RASPOREĐIVANJE VIŠKA SREDSTAVA PO IZVJEŠTAJU ZA 2016.

Pomakni gore Pomakni dolje Obriši dokument POZIV_na_16._sjednicu_SO_-_28.09.2018.docx POZIV na 16. sjednicu SO - 28.09.2018.docx 
Pomakni gore Pomakni dolje Obriši dokument GODISNJI_PLAN_I_PROGRAM_2018.-19.docx GODISNJI PLAN I PROGRAM 2018.-19.docx 
Pomakni gore Pomakni dolje Obriši dokument skolski_KURIKUL_2018.-19.docx skolski KURIKUL 2018.-19.docx 
Pomakni gore Pomakni dolje Obriši dokument ZAPISNIK_16._SJEDNICA_-_28.09.2018..doc ZAPISNIK 16. SJEDNICA - 28.09.2018..doc 
Pomakni gore Obriši dokument ZAPISNIK_17._SJEDNICA_-_12.11.2018..doc ZAPISNIK 17. SJEDNICA - 12.11.2018..doc  
Pomakni gore Pomakni dolje Obriši dokument POZIV_na_18._sjednicu_SO_-_07.12.2018.docx POZIV na 18. sjednicu SO - 07.12.2018.docx 
Pomakni gore Pomakni dolje Obriši dokument POZIV_na_19._sjednicu_SO_-_28.12.2018.docx POZIV na 19. sjednicu SO - 28.12.2018.docx 
Pomakni gore Pomakni dolje Obriši dokument ZAPISNIK_18._SJEDNICA_-_07.12.2018.doc ZAPISNIK 18. SJEDNICA - 07.12.2018.doc 
Pomakni gore Pomakni dolje Obriši dokument ZAPISNIK_19._SJEDNICA_-_28.12.2018.doc ZAPISNIK 19. SJEDNICA - 28.12.2018.doc 
Pomakni gore Obriši dokument STROJARSTVO_-_13_sati.docx STROJARSTVO - 13 sati.docx

Obriši dokument OBAVIJEST_O_ODABIRU_NAJPOVOLJNIJE_PONUDE[12843].pdf OBAVIJEST O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE[12843].pdf - 13. 5. 2019.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Šk. god. 2017./2018.

ŠKOLSKI KURIKUL Strojarske škole 2017./2018.

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM Strojarske škole 2017./2018.

ODLUKA O DONOŠENJU I USVAJANJU I. REBALANSA  SREDSTAVA ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU

Obrazloženje - vlastita sredstva po namjenama

Obrazloženje rebalansa županijskih sredstava

Odluka - Plan nabave po I. rebalansu

Odluka - I. rebalans vlastitih sredstava 2018.

Plan nabave nakon I. rebalansa - PRILOG

ODLUKA - Odgovorne osobe za podatke

Odluka - osoba ovlastena za koristenje video nadzora.docx

Odluka - osoba za zastitu podataka.docx

Odluka - osoba za zastitu podataka.docx

 kontakt sluzbenice za zastitu podataka.docx

Odluka - Pravilnik o video nadzoru.docx 

Odluka - Pravilnik o zastiti podataka.docx 

PRAVILNIK skole o video nadzoru.docx

PRAVILNIK SKOLE o zastiti podataka.docx 

Obrazac-2-Zahtjev-za-pristup-informacijama.doc

Obrazac-3-Zahtjev-za-dopunu-ili-ispravak-informacije.doc 

Obrazac-4-Zahtjev-za-ponovnu-uporabu-informacija.doc

DRUGI REBALANS VLASTITIH  RASHODA

DRUGI   REBALANS ŽUPANIJSKIH SREDSTAVA 2017. godine

ODLUKA o donošenju i usvajanju II. rebalansa vlastitih sredstava za 2017. godinu

ODLUKA o donošenju i usvajanju II. rebalansa sredstava Županije za 2017. godinu

ODLUKA O USVAJANJU I DONOŠENJU PLANA  NABAVE PO II. REBALANSU ZA 2017. GODINU

PLAN NABAVE ZA 2017. - nakon II. rebalansa

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu (.csv)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu (.pdf)

FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. s projekcijom za 2019. i 2020. - ODLUKA

PLAN 2018.

PLAN NABAVE za 2018.

PLAN NABAVE ZA 2018. - ODLUKA

PLAN ZA 2018. s projekcijama za 2019. i 2020.

BILJEŠKE I-XII 2017.

RASPOREĐIVANJE VIŠKA SREDSTAVA PO IZVJEŠTAJU ZA 2017.

lzvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1. 1. - 31. 12. 2017.

OBRAZAC FINANCIJSKOG IZVJEŠĆA I - XII 2017.

odluka - FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2017.

REGISTAR UGOVORA 2017.

 POZIV na 8. sjednicu ŠO - 04.09.2017..docx 
 POZIV na 9. sjednicu ŠO - 29.09.2017..docx 
 POZIV na 10. sjednicu ŠO - 03.11.2017..docx 
 POZIV na 11. sjednicu ŠO - 15.12.2017..docx 
 POZIV NA 12. SJEDNICU - 02.02.2018..docx 
POZIV NA 13. SJEDNICU - 21.02.2018..docx 
POZIV NA 15. SJEDNICU -09.07.2018.pdf 
ZAPISNIK 14. SJEDNICA -06.06.2018.pdf 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Šk. god. 2016./2017.

MOLBA ZA IZDAVANJE DUPLIKATA-PRIJEPISA SVJEDODŽBE - obrazac

 

 

 

Priloženi dokumenti:
STATUT -procisceni tekst lipanj 2017 pdf (1).pdf
2017. Zakljucak o utvr ivanju prociscenog teksta Statuta lipanj 2017.docx
KURIKUL2016.-2017.FINAL.pdf
GODIsNJI PLAN I PROGRAM STROJARSKE SKOLE- 2016.-2017.FINAL.pdf
FINANCIJSKI PLAN ZA 2017., PROJEKCIJA ZA 2018. I 2019.- ODLUKA.doc
Financijsko izvjesce 01.01.-31.12.2015.BILJESKE.pdf
Zakljucak o utvr ivanju prociscenog teksta Statuta.docx
Obrasci I-XII 2015.g.xlsx
Skenirana izjava ravnatelja po Zakonu o javnoj nabavi.tif
IZVJESCE STROJARSKE SKOLE ZA 2011.doc
KATALOG INFORMACIJA sa zahtjevom za izdavanje informacija.docx
ODLUKA O USTROJAVANJU KATALOGA.docx
ODUKA O IMENOVANJU RAVNATELJA-Gojko Miletic.pdf
PRAVILA ZA ZAPRIMANJE I PLACANJE RACUNA.pdf
izjava ravnatelja.pdf
NABAVA MATERIJALA ZA 2013.xls
ETICKI KODEKS.docx
PRAVILNIK O IZRADBI I OBRANI ZAVRSNOG RADA.docx
PRAVILNIK O KUCNOM REDU.docx
PRAVILNIK O NAKNADI STETE.docx
PRAVILNIK O PROMICANJU STETNOSTI UPORABE DUHANSKIH PROIZVODA.docx
PRAVILNIK O RADU.docx
PRAVILNIK O ZASTITI NA RADU.docx
PRAVILNIK O ZASTITI OD POZARA.doc
OSOBA ZA ZASTITU OSOBNIH PODATAKA.pdf
ODLUKA O IMENOVANJU SLUZBENIKA ZA INFORMIRANJE.pdf
GODISNJI PLAN I PROGRAM STROJARSKE SKOLE- 2014-2015-final.pdf
KURIKUL STROJARSKE SKOLE 2014.-2015 final2.pdf
Financijski izvjestaj za 2014. - PR-RAS.pdf
Financijski izvjestaj za 2014. - P-VRIO.pdf
PLAN NABAVE ROBA I USLUGA 2015.pdf
Biljeske uz financijsko izvjesce 2014.pdf
BILANCA 31. 12. 2014.pdf
Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o kucnom redu - po inspekcijskom rjesenju.docx
PRAVILNIK O RADU - odluka o izmjenama i dopunama - 2015..docx
Pravilnik o kucnom redu - odluka o izmjenama i dopunama.docx
Pravilnik o naknadi stete - odluka o izmjenama i dopunama.docx
STATUT - procisceni 2015.pdf
Plan prihoda.xls
PLAN RASHODA I IZDATAKA.xls
Zakljucak o utvr ivanju prociscenog teksta Statuta1.docx
Financijski plan.xls
PLAN PRIHODA I PRIMITAKA.xls
Izvjesce o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu.pdf
Poslovnik Vijeca roditelja.2008..pdf
I. REBALANS ZUPANIJE 2016.- ODLUKA.doc
ODLUKA-I. REBALANS VLASTITIH SREDSTAVA 2016.- ODLUKA.doc
Odluka - Statut -NASTAVAK OBRAZOVANJA - KONACNA.docx
STATUT -procisceni tekst lipanj2016.doc
Poslovnik prosudbenog odbora i povjerenstva za obranu zavrsnog rada.doc
PROCEDURA STVARANJA UGOVORNIH OBAVEZA TE NARUCIVANJA ROBA I USLUGA.pdf
PLAN 2017. NA IV RAZINI.xls
Plan nabave 2017.xls
PLAN NABAVE ZA 2017. - ODLUKA.doc
ZAPISNIK S 24. sjednice SO 09.11.2015..pdf
ZAPISNIK S 25. sjednice SO - 11.12.2015..pdf
ZAPISNIK S 29. sjednice SO -01.06.2016..doc
ZAPISNIK S 30. sjednice SO -02.06.2016..doc
ZAPISNIK S 31. sjednice SO - 12.07.2016. doc
Zakljucak o utvr ivanju prociscenog teksta Statuta lipanj 2017.docx
ZAPISNIK S 32. sjednice SO - 19.09.2016. doc
ZAPISNIK S 33. sjednice SO - 30.09.2016. doc
ZAPISNIK S 34. sjednice SO - 21.11.2016. doc
ZAPISNIK S 35. sjednice SO -22.12.2016. doc
Izvjesce o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu.pdf
CIJENA DUPLIKATA SVJEDODZBI - odluka.docx
DUPLIKAT ILI PRIJEPIS-naputak.docx
odluka-FINANCIJSKO IZVJESCE ZA 2016..doc
Prilog - fin.izvj.2016..xls
RASPORE IVANJE VISKA SREDSTAVA PO IZVJESTAJU ZA 2016..doc
Prorac.pdf
BILJESKE I-XII 2016..pdf
PRRAS za konsolidaciju 2016-v4.pdf
Clanovi vijeca roditelja sk-g. 2016.-17.docx
SKOLSKI KURIKUL 2017.-2018. Strojarska skola Rijeka.pdf
GODISNJI PLAN I PROGRAM STROJARSKE SKOLE RIJEKA-2017.-2018..pdf
II. REBALANS VLASTITIH SREDSTAVA.xls
II. REBALANS ZUPANIJSKIH SREDSTAVA.xls
ODLUKA-II. REBALANS VLASTITIH SREDSTAVA 2017..doc
ODUKA - II. REBALANS PGZ SREDSTAVA 2017..doc
ODUKA - PLAN NABAVE PO II. REBALANSU.doc
Plan nabave 2017 - nakon II. rebalansa.xls
Godisnje izvjesce.csv
Godisnje izvjesce.pdf
FINANCIJSKI PLAN ZA 2018., PROJEKCIJA ZA 2019. I 2020.- ODLUKA.doc
odluka-FINANCIJSKO IZVJESCE ZA 2017..doc
IMG.pdf
BILJESKE I-XII 2017..doc
REGISTAR UGOVORA 2017.[15100].docx
POZIV na 8. sjednicu SO - 04.09.2017..docx
POZIV na 9. sjednicu SO - 29.09.2017..docx
POZIV na 10. sjednicu SO - 03.11.2017..docx
POZIV na 11. sjednicu SO - 15.12.2017..docx
POZIV NA 12. SJEDNICU - 02.02.2018..docx
POZIV NA 13. SJEDNICU - 21.02.2018..docx
I. REBALANS ZUPANIJE 2018.- ODLUKA.doc
OBRAZLOZENJE - vlastita sredstva po namjenama.xlsx
Obrazlozenje rebalansa zupanijskih sredstava.xlsx
ODLUKA - Plan nabave po I. rebalansu.doc
ODLUKA-I. REBALANS VLASTITIH SREDSTAVA 2018.- ODLUKA.doc
Plan nabave 2018 nakon I rebalansa-PRILOG.xls
Odluka - odgovorne osobe za podatke.docx
Odluka - osoba ovlastena za koristenje video nadzora.docx
Odluka - osoba za zastitu podataka.docx
Odluka - Pravilnik o video nadzoru.docx
Odluka - Pravilnik o zastiti podataka.docx
PRAVILNIK SKOLE o zastiti podataka.docx
Obrazac-2-Zahtjev-za-pristup-informacijama.doc
Obrazac-3-Zahtjev-za-dopunu-ili-ispravak-informacije.doc
Obrazac-4-Zahtjev-za-ponovnu-uporabu-informacija.doc
kontakt sluzbenice za zastitu podataka.docx
PRAVILNIK skole o video nadzoru.docx
POZIV NA 15. SJEDNICU -09.07.2018.pdf
ZAPISNIK 14. SJEDNICA -06.06.2018.pdf
GODISNJI PLAN I PROGRAM 2018.-19.docx
POZIV na 16. sjednicu SO - 28.09.2018.docx
skolski KURIKUL 2018.-19.docx
ZAPISNIK 16. SJEDNICA - 28.09.2018..doc
ZAPISNIK 17. SJEDNICA - 12.11.2018..doc
Zapisnik NV 15.11.2018 (003).docx
Zapisnik NV 22.11.2018 (003).docx
Zapisnik NV 27.11.2018.docx
ZAPISNIK 2.Vijece roditelja 30.11.2018.-za web[8362].docx
FINANCIJSKI PLAN ZA 2019., PROJEKCIJA ZA 2020. I 2021.- prijedlog odluke.doc
Izmjene i dopune GPP - odluka.doc
OBAVIJEST KANDIDATIMA NATJECAJA.docx
Obrazlozenje II. rebalansa - zupanijska sredstva.xlsx
Obrazlozenje plana 19 i projekcija 20-21.docx
Obrazlozenje rebalansa vlastitih sredstva.xlsx
Plan nabave 2018 nakon I I rebalansa.xls
ODUKA - PLAN NABAVE PO II. REBALANSU1.doc
Plan nabave 2019.xls
PLAN NABAVE ZA 2019. - prijedlog odluke.doc
usvojeni II. PGZ rebalans - odluka.doc
usvojeni II. vlastiti rebalans - ODLUKA.doc
VODITELJ SSD-a.docx
POZIV na 18. sjednicu SO - 07.12.2018.docx
POZIV na 19. sjednicu SO - 28.12.2018.docx
ZAPISNIK 18. SJEDNICA - 07.12.2018.doc
STROJARSTVO - 13 sati.docx
ZAPISNIK 19. SJEDNICA - 28.12.2018.doc
BILJESKE I-XII 2018.docx
Objedinjena Excel datoteka proracunskih obrazaca za 2018. godinu v 5.0.6.xlsx
Tablice-Obvezne biljeske uz Bilancu.xlsx
STATUT - po suglasnosti osnivaca (2019).doc
OBAVIJEST O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE[12843].pdf
PRAVILNIK O NACINU ZAPOSLJAVANJA U SKOLI.docx
Pravilnik o arhiviranju 2008. S ISPRAVCIMA ROKOVA CUVANJA RACUNOVODSTVENE DOKUMENTACIJE.doc
Procedura blagajnickog poslovanja.docx
Procedura izdavanja putnih naloga.docx
Procedura zaprimanja, provjere i placanja e-racuna.docx
POZIV na 26. sjednicu SO - 04.12.2019..docx
ZAPISNIK 26. SJEDNICA - 04.12.2019..doc
ODLUKA - izmjene i dopune GPP s planom nadoknade.doc
POZIV na 27. sjednicu SO - 10.12.2019..docx
ZAPISNIK 27. SJEDNICA - 10.12.2019..doc
usvojeni II. vlastiti rebalans 2019 - ODLUKA.doc
usvojeni II. PGZ rebalans 2019 - odluka.doc
ODLUKA - FINANCIJSKI PLAN 2020.doc
PLAN NABAVE ZA 2020. - ODLUKA.doc
OBRAZLOZENJE FINANCIJSKOG PLANA 2020.docx
Prilog 2 - Obrasci za izradu fin.plana 2020.-2022.xlsx
Godisnje izvjesce za 2019..pdf
POZIV NA 28. SJEDNICU - 30.01.2020..docx
ZAPISNIK 28. SJEDNICA - 30.01.2020..doc
BILJESKE I-XII 2019..doc
Prorac I-XII 19.xls
Privitak 1 - Tablice-Obvezne biljeske uz Bilancu (00000003).xlsx
Procedura upravljanja i raspolaganja nekretninama.docx
POZIV NA 29. SJEDNICU - 26.02.2020..docx
GODISNJI PLAN I PROGRAM 2019.-2020.docx
Skolski KURIKUL 2019.-2020.docx
ZAPISNIK 29. SJEDNICA - 26.02.2020..doc
POZIV NA 30. SJEDNICU - 25.05..docx
ODLUKA - izmjene kalendara rada donesenog u GPPR za sk.g. 2019.-2020..doc
ODLUKA O IZMJENAMA STATUTA - svibanj 2020..doc
PROCISCENI TEKST STATUTA- po suglasnosti osnivaca.doc
PRIJEDLOG I. REBALANSA ZUPANIJE 2020.- ODLUKA.doc
I. rebalans PGZ.docx
prijedlog odluke - I. vlastiti rebalans.doc
I. REBALANS VL. PRIHODA.docx
I. REBALANS VLASTITIH RASHODA.docx
Plan nabave po I. rebalansu -prijedlog odluke.doc
Plan nabave po I. rebalansu u 2020..xls
ZAPISNIK 30. SJEDNICA - 25.05.2020..doc
POZIV NA 30. SJEDNICU - 25.05.2020..docx
POZIV NA 31. SJEDNICU - 09.07.2020..docx
ZAPISNIK 31. e - SJEDNICA - 09.07.2020..doc
I. REBALANS PGZ - odluka o usvajanju.doc
I. REBALANS VLASTITIH SREDSTAVA - odluka o usvajnju.doc
PLAN NABAVE - odluka o usvajanju po I. rebalansu.doc
ODLUKA O RASPORE IVANJU VISKA SREDSTAVA PO POLUGODISNJEM IZVJESTAJU ZA 2019..doc
ODLUKA O USVAJANJU POLUGODISNJEG IZVJESTAJA ZA 2019..doc
Kopija FINANCISKO IZ I-VI 19.xls
POVJERENSTVO ZA KVALITETU - imenovanje 2020.docx
ODLUKA-PRAVILNIK O KORISTENJU VLASTITIH PRIHODA.doc
PRAVILNIK O KORISTENJU VLASTITIH PRIHODA STROJARSKE SKOLE.docx
PROCEDURA NAPLATE PRIHODA.docx
PRIJEDLOG II. REBALANSA VLASTITIH SREDSTAVA 2020.- ODLUKA.doc
PRIJEDLOG II. REBALANSA ZUPANIJSKE RIZNICE 2020.- ODLUKA.doc
II. rebalans PGZ.xls
II. REBALANS SKOLSKIH KURIKULUMA.xls
Obrazlozenja vlastitih rashoda i vlastitih prihoda.xlsx
GODISNJI PLAN I PROGRAM 2020.-2021..docx
KURIKUL 2020.-2021..docx
POZIV NA 32. SJEDNICU - 14.09.2020..docx
POZIV NA 33. SJEDNICU - 07.10.2020..docx
POZIV NA 34. SJEDNICU - 14.12.2020..docx
POZIV NA 35. SJEDNICU - 21.12.2020..docx
ZAPISNIK 32. e - SJEDNICA - 14.09.2020..doc
ZAPISNIK 33. e - SJEDNICA - 07.10.2020..doc
ZAPISNIK 34. e - SJEDNICE - 14.12.2020..doc
Godisnje izvjesce o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2020.pdf
ODLUKA - FINANCIJSKI PLAN 2021. i PROJEKCIJE 2022. i 2023..doc
OBRAZLOZENJE uz prijedlog plana za 2021., 2022., 2023..docx
PLAN NABAVE ZA 2021. - ODLUKA.doc
prijedlog Plana nabave 2021.xls
ZAPISNIK 35. e - SJEDNICE - 21.12.2020..doc
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Pravilnika o nacinu i postupku zaposljavanja u skoli.docx
POZIV NA 36. SJEDNICU - 05.02.2021..docx
ZAPISNIK 36. SJEDNICA - 05.02.2021..doc
odluka-FINANCIJSKO IZVJESCE ZA 2020.doc
RASPORE IVANJE VISKA SREDSTAVA PO IZVJESTAJU ZA 2020..doc
FINANCIJSKI IZVESTAJ ZA I. -XII. 20.xls
BILJESKE I-XII 2020..doc
Prorac 2020.xls
Poziv za upis u nastavak obrazovanja u Strojarskoj skoli sk.g. 2021.-2022..docx
IZDAVANJE DUPLIKATA - uputa i obrazac molbe.docx
Strategija upravljanja i raspolaganja nekretninama Strojarske skole.docx


DokumentiRASPORED ZVONA

UJUTRO:
1.-2. sat   8:00 -   9:20
3.-4. sat   9:35 - 10:55
5.-6. sat 11:05 - 12:25
7. sat     12:35 - 13:15
8. sat     13:15 - 13:55

POPODNE:

1.-2. sat  14:00 - 15:20
3.-4. sat  15:35 - 16:55
5.-6. sat  17:05 - 18:25
7.-8. sat  18:35 - 19:55

 

Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
Oglasna ploča
Učitavanje RSS feeda je završilo s greškom: nema podataka
Oglasna ploča - knjižnica
Učitavanje RSS feeda je završilo s greškom: nema podataka
Kalendar
« Listopad 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
Prikazani događaji

Korisni linkovi
Arhiva dokumenata
CMS za škole logo
Strojarska škola za industrijska i obrtnička zanimanja Rijeka / Jože Vlahovića 10, HR-51000 Rijeka / www.ss-strojarskazaiiozanimanja-ri.skole.hr / ured@ss-strojarskazaiiozanimanja-ri.skole.hr
preskoči na navigaciju